Apple

Apple

Apple Inc. là tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ, có trụ sở chính đặt tại Silicon Valley ở San Francisco, tiểu bang California. Apple được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1976 dưới tên Apple Computer, Inc., và đổi tên thành Apple Inc. vào đầu năm 2007. Ba sáng lập viên của Apple là Steve Wozniak, Steve Jobs và Ronald Wayne. CEO hiện tại của Apple là Tim Cook.

Tháng 9.2015, Mai Nguyên đã ký kết với Apple Châu Á và chính thức trở thành Apple Authorised Reseller (AAR) - Đại lý ủy quyền chính thức tại Việt Nam.

Xem theo: Bộ lọc sản phẩm

Điện thoại Apple14

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro Max 1TB chính hãng (VN/A)

49.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Graphite
 • Sierra Blue
 • Gold
 • Silver

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 Pro 1TB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro 1TB chính hãng (VN/A)

46.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Graphite
 • Gold
 • Silver
 • Sierra Blue

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro Max 512GB chính hãng (VN/A)

43.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Silver
 • Sierra Blue
 • Graphite
 • Gold

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 Pro 512GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro 512GB chính hãng (VN/A)

40.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Silver
 • Sierra Blue
 • Gold
 • Graphite

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB chính hãng (VN/A)

36.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Gold
 • Silver
 • Sierra Blue
 • Graphite

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 Pro 256GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro 256GB chính hãng (VN/A)

34.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Gold
 • Graphite
 • Silver
 • Sierra Blue

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 512GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 512GB chính hãng (VN/A)

33.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Midnight
 • Red
 • Pink
 • Blue
 • Starlight

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro Max 128GB chính hãng (VN/A)

33.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Sierra Blue
 • Silver
 • Graphite
 • Gold

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 mini 512GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 mini 512GB chính hãng (VN/A)

30.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Red
 • Pink
 • Blue
 • Midnight
 • Starlight

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 Pro 128GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 Pro 128GB chính hãng (VN/A)

30.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Sierra Blue
 • Gold
 • Silver
 • Graphite

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 256GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 256GB chính hãng (VN/A)

27.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Starlight
 • Blue
 • Pink
 • Red
 • Midnight

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 mini 256GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 mini 256GB chính hãng (VN/A)

24.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Blue
 • Red
 • Pink
 • Midnight
 • Starlight

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 128GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 128GB chính hãng (VN/A)

24.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Pink
 • Blue
 • Midnight
 • Starlight
 • Red

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Apple iPhone 13 mini 128GB chính hãng (VN/A)

Apple iPhone 13 mini 128GB chính hãng (VN/A)

21.990.000đ
Coming SoonQUÀ TẶNG
Mua Ngay

Miễn phí giao hàng

 
 • Midnight
 • Starlight
 • Pink
 • Blue
 • Red

Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 2.000.000đ

Thu cũ, lên đời iphone 13 series

Giảm giá cốc sạc 20W lên đến 50%

Giảm gía ốp lưng, bao da lên đến 30%.

Tìm nhanh