HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU TÌNH TRẠNG ĐƠN HÀNG

Cách tra cứu tình trạng đơn hàng đối với sản phẩm mua tại Mai Nguyên:
  • Nhập mã đơn hàng. VD: Az6h9M (mã đơn hàng hệ thống đã gửi qua email cho bạn)