Kết quả tag "adata-chi-nh-ha-ng"

1 kết quả

 Kết quả benchmark Nokia X và Nokia XL: Thất vọng

Kết quả benchmark Nokia X và Nokia XL: Thất vọng

Ngày: 27/02/2014 15:18

Nokia X và XL được các biên tập viên trang GsmArena kiểm chứng sức mạnh thông qua một số ứng dụng đo hiệu năng (benchmark).