Kết quả tag "alcdb-401"

1 kết quả

Samsung Galaxy Note 8.0 giá 11,9 triệu đồng

Samsung Galaxy Note 8.0 giá 11,9 triệu đồng

Ngày: 18/04/2013 19:13

Máy tính bảng mới của Samsung sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với iPad Mini do có cùng tầm giá và kích thước màn hình.