Kết quả tag "amo-m-500"

1 kết quả

Fan Galaxy Note II thất vọng với chương trình 'Tri ân sự tín nhiệm', Samsung ra thông báo mới

Fan Galaxy Note II thất vọng với chương trình 'Tri ân sự tín nhiệm', Samsung ra thông báo mới

Ngày: 07/10/2012 12:44

Thất vọng với sự tổ chức thiếu chuyên nghiệp, “hành hạ” từ sự tín nhiệm, mất tin tưởng vào Samsung... là những cảm giác của những khách hàng đứng xếp hàng ở Galaxy Note Studio Hà Nội khi nghe tin chương trình khuyến mãi bị hoãn.