Kết quả tag "apple"

3503 kết quả

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop MKL33VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop MKL33VN/A

Ngày: 26/11/2021 10:40

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop MKJW3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop MKJW3VN/A

Ngày: 26/11/2021 10:34

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band MKN83VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band MKN83VN/A

Ngày: 19/11/2021 13:13

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band MKN73VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band MKN73VN/A

Ngày: 19/11/2021 13:09

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band MKN63VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band MKN63VN/A

Ngày: 19/11/2021 13:04

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band MKN53VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 45mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band MKN53VN/A

Ngày: 19/11/2021 12:59

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 41mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band MKN03VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 41mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band MKN03VN/A

Ngày: 19/11/2021 12:50

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 41mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band MKMY3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 41mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band MKMY3VN/A

Ngày: 19/11/2021 12:42

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band MKHT3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Green Aluminium Case with Clover Sport Band MKHT3VN/A

Ngày: 19/11/2021 12:37

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Graphite Stainless Steel Case with Abyss Blue Sport Band MKJ13VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Graphite Stainless Steel Case with Abyss Blue Sport Band MKJ13VN/A

Ngày: 18/11/2021 15:44

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band MKHU3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Blue Aluminium Case with Abyss Blue Sport Band MKHU3VN/A

Ngày: 18/11/2021 15:37

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 41mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band MKMX3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 41mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band MKMX3VN/A

Ngày: 18/11/2021 15:32

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS 41mm (PRODUCT)RED Aluminium Case with (PRODUCT)RED Sport Band MKN23VN/A

Apple Watch Series 7 GPS 41mm (PRODUCT)RED Aluminium Case with (PRODUCT)RED Sport Band MKN23VN/A

Ngày: 13/11/2021 15:18

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band MKHR3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Starlight Aluminium Case with Starlight Sport Band MKHR3VN/A

Ngày: 13/11/2021 15:14

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Trải nghiệm iPad Gen9 (2021) - Đủ mạnh và mượt cho những tác vụ hiện tại, thiết kế cũ

Trải nghiệm iPad Gen9 (2021) - Đủ mạnh và mượt cho những tác vụ hiện tại, thiết kế cũ

Ngày: 12/11/2021 12:26

Vẫn là một chiếc iPad với thiết kế mỏng nhẹ nhưng được Apple nâng cấp về chip xử lý A13 Bionic mạnh mẽ hơn để đáp ứng mượt mà những tác vụ từ nhẹ đến nặng mà nhu cầu người dùng hiện tại cần.

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MKJY3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MKJY3VN/A

Ngày: 09/11/2021 09:34

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Gold Stainless Steel Case with Dark Cherry Sport Band MKJX3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Gold Stainless Steel Case with Dark Cherry Sport Band MKJX3VN/A

Ngày: 09/11/2021 09:28

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Ốp lưng iPhone 13 Pro Apple Clear Case with MagSafe MM2Y3FE/A

Ốp lưng iPhone 13 Pro Apple Clear Case with MagSafe MM2Y3FE/A

Ngày: 05/11/2021 13:41

Mỏng, nhẹ và dễ cầm nắm - chiếc ốp lưng do Apple thiết kế này vừa thể hiện được lớp hoàn thiện màu sắc rực rỡ của iPhone 13 Pro vừa giúp tăng cường khả năng bảo vệ. Được chế tác bằng sự pha trộn giữa polycarbonate trong suốt quang học và vật liệu linh hoạt, case vừa vặn với các nút để dễ sử dụng. Trên bề mặt đã phủ một lớp chống xước cho cả bên trong và ngoài. Tất cả các vật liệu và l

Apple Magic Keyboard for iPad Pro 12.9-inch MJQK3ZA/A

Apple Magic Keyboard for iPad Pro 12.9-inch MJQK3ZA/A

Ngày: 02/11/2021 14:08

Magic Keyboard là một người bạn đồng hành tuyệt vời cho iPad Pro 12.9 inch và iPad Air. Nó có trải nghiệm đánh chữ đáng kinh ngạc, bàn di chuột mở ra những cách mới để làm việc với iPadOS, cổng USB ‑ C để sạc qua và bảo vệ mặt trước và mặt sau. Bàn phím Magic có thiết kế nổi, cho phép bạn gắn iPad Pro hoặc iPad Air từ tính và điều chỉnh mượt mà đến góc nh&ig

Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch MXQT2ZA/A

Apple Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch MXQT2ZA/A

Ngày: 02/11/2021 13:58

Magic Keyboard là một người bạn đồng hành tuyệt vời cho iPad Pro 11 inch và iPad Air. Nó có trải nghiệm đánh chữ đáng kinh ngạc, bàn di chuột mở ra những cách mới để làm việc với iPadOS, cổng USB ‑ C để sạc qua và bảo vệ mặt trước và mặt sau. Bàn phím Magic có thiết kế nổi, cho phép bạn gắn iPad Pro hoặc iPad Air từ tính và điều chỉnh mượt mà đến góc nh&igra

Tai nghe Apple AirPods Pro with MagSafe Charger MLWK3

Tai nghe Apple AirPods Pro with MagSafe Charger MLWK3

Ngày: 30/10/2021 14:50

Thiết kế Thiết kế của AirPods Pro được thay đổi đáng kể so với 2 thiết kế trước đây với phần thanh bên dưới ngắn hơn, đặt hơi xiêng, đồng thời sử dụng kiểu đệm tai in-ear. Người dùng sẽ được giao kèm 3 cỡ đệm tai silicon khác nhau mà theo Apple sẽ giúp vừa với nhiều kích cỡ tai khác nhau, đồng thời là yếu tố quan trọng giúp mang lại chất lượng âm thanh tốt. Mặt khác để tăng sự dễ chịu, trê

Chụp ảnh nhanh bằng iPhone 13 Pro Max

Chụp ảnh nhanh bằng iPhone 13 Pro Max

Ngày: 26/10/2021 13:46

Sở hữu những cải tiến và nâng cấp về khả năng chụp ảnh, dòng iPhone 13 series mới hứa hẹn sẽ mang lại chất lượng chụp ảnh và quay video ấn tượng hơn.

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 45mm Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band

Ngày: 22/10/2021 15:20

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band MKHQ3VN/A

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular 41mm Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band MKHQ3VN/A

Ngày: 22/10/2021 15:02

Trải nghiệm hoàn hảo trên màn hình lớn tràn viền Apple Watch Series 7 sở hữu màn hình lớn hơn tới 20% so với thế hệ Series 6, hơn 50% so với Series 3, nhưng điều đặc biệt là kích thước tổng thể của đồng hồ không hề thay đổi. Để có được kết quả này, đội ngũ kỹ sư của Apple đã thiết kế lại hoàn toàn màn hình giúp giảm tới 40% diện tích phần viền, tạo thành một

Apple MacBook Pro 16-inch 2021 M1 Pro Max 1TB

Apple MacBook Pro 16-inch 2021 M1 Pro Max 1TB

Ngày: 22/10/2021 10:17

Màn hình Liquid Retina XDR Một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng MacBook Pro 2021 chính là màn hình Liquid Retina XDR với hỗ trợ ProMotion 120Hz. Màn hình này sử dụng tấm nền Mini-LED, cung cấp độ sáng cao nhất lên tới 1,600 nits và độ sáng toàn khung hình là 1,000 nits. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc

Apple MacBook Pro 16-inch 2021 M1 Pro 1TB

Apple MacBook Pro 16-inch 2021 M1 Pro 1TB

Ngày: 22/10/2021 10:06

Màn hình Liquid Retina XDR Một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng MacBook Pro 2021 chính là màn hình Liquid Retina XDR với hỗ trợ ProMotion 120Hz. Màn hình này sử dụng tấm nền Mini-LED, cung cấp độ sáng cao nhất lên tới 1,600 nits và độ sáng toàn khung hình là 1,000 nits. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc

Apple MacBook Pro 16-inch 2021 M1 Pro 512GB

Apple MacBook Pro 16-inch 2021 M1 Pro 512GB

Ngày: 22/10/2021 09:59

Màn hình Liquid Retina XDR Một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng MacBook Pro 2021 chính là màn hình Liquid Retina XDR với hỗ trợ ProMotion 120Hz. Màn hình này sử dụng tấm nền Mini-LED, cung cấp độ sáng cao nhất lên tới 1,600 nits và độ sáng toàn khung hình là 1,000 nits. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc

Apple MacBook Pro 14-inch 2021 M1 Pro 1TB

Apple MacBook Pro 14-inch 2021 M1 Pro 1TB

Ngày: 21/10/2021 16:38

Màn hình Liquid Retina XDR Một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng MacBook Pro 2021 chính là màn hình Liquid Retina XDR với hỗ trợ ProMotion 120Hz. Màn hình này sử dụng tấm nền Mini-LED, cung cấp độ sáng cao nhất lên tới 1,600 nits và độ sáng toàn khung hình là 1,000 nits. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc

Apple MacBook Pro 14-inch 2021 M1 Pro 512GB

Apple MacBook Pro 14-inch 2021 M1 Pro 512GB

Ngày: 21/10/2021 15:35

Màn hình Liquid Retina XDR Một trong những tính năng nổi bật nhất của dòng MacBook Pro 2021 chính là màn hình Liquid Retina XDR với hỗ trợ ProMotion 120Hz. Màn hình này sử dụng tấm nền Mini-LED, cung cấp độ sáng cao nhất lên tới 1,600 nits và độ sáng toàn khung hình là 1,000 nits. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện khả năng hiển thị màu sắc

Apple iPad Pro 12.9 2021 Chip M1 Wi-fi 8GB RAM 128GB

Apple iPad Pro 12.9 2021 Chip M1 Wi-fi 8GB RAM 128GB

Ngày: 15/10/2021 14:03

iPad Pro 12.9 2021 với màn hình lớn 12.9 inch công nghệ Liquid Retina XDR, sức mạnh tương đương máy tính để bàn nhờ bộ vi xử lý Apple M1 và cổng kết nối Thunderbolt sẽ mang đến cho bạn hiệu năng không tưởng ở một thiết bị di động. Độ tương phản và độ sáng đỉnh cao Tha hồ tận hưởng những hình ảnh sống động như thật trên màn hình Liquid Retina XDR thế hệ mới của iPad Pro 12.9 2021 M1. Độ