Kết quả tag "apple-watch-2019"

47 kết quả

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MWWJ2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MWWJ2VN/A

Ngày: 11/02/2020 15:16

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Stainless Steel Case with Stone Sport Band MWX62VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Stainless Steel Case with Stone Sport Band MWX62VN/A

Ngày: 19/12/2019 15:56

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWWG2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWWG2VN/A

Ngày: 13/12/2019 17:22

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWX52VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWX52VN/A

Ngày: 13/12/2019 16:04

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWX22VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWX22VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:58

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWWK2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWWK2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:45

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWX82VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWX82VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:42

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWWE2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWWE2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:30

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWX32VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWX32VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:28

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWWC2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWWC2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:03

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWX12VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWX12VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:59

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWWF2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWWF2VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:51

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWX42VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWX42VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:44

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3W2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3W2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:37

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3T2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3T2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:21

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3V2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3V2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:11

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3R2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3R2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:00

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWVF2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWVF2VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:13

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWV82VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWV82VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:09

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWVD2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWVD2VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:04

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWV62VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWV62VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:01

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWVE2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWVE2VN/A

Ngày: 29/10/2019 15:53

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWV72VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWV72VN/A

Ngày: 29/10/2019 15:48

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch 2019 hỗ trợ ECG rộng rãi hơn, sẽ làm lại phiên bản gốm

Apple Watch 2019 hỗ trợ ECG rộng rãi hơn, sẽ làm lại phiên bản gốm

Ngày: 20/02/2019 11:21

Theo những phân tích của chuyên gia người Nhật Bản đã được phát hành trong thời gian gần đây - Ming Chi Kou, ông đã nói rằng Apple sẽ quay trở lại làm bản gốm (Ceramic case) cho Apple Watch. Đây là thông tin không mấy bất ngờ vì phiên bản này vốn được người dùng cực kì yêu thích...

Giới thiệu bộ phụ kiện dành cho Samsung Galaxy S6 Edge+

Giới thiệu bộ phụ kiện dành cho Samsung Galaxy S6 Edge+

Ngày: 26/10/2015 15:59

Sau khi tung ra phiên bản phablet của S6 Edge, Samsung đã ngay lập tức ra mắt bộ phụ kiện dành cho S6 Edge Plus và Note 5. Đây là những phụ kiện cao cấp và hiện đại dành cho S6 Edge Plus...

iPhone 6s Plus đọ dáng với Galaxy Note 5 và LG G4

iPhone 6s Plus đọ dáng với Galaxy Note 5 và LG G4

Ngày: 30/09/2015 10:48

Thiết kế của iPhone 6s Plus không còn tạo sự mới lạ, ấn tượng như Galaxy Note 5 hay LG G4.

Cận cảnh Sony Walkman NW-A25HN tại Việt Nam

Cận cảnh Sony Walkman NW-A25HN tại Việt Nam

Ngày: 27/09/2015 18:37

Sau khi trình làng tại IFA, máy nghe nhạc hi-res mới nhất của Sony là Walkman NW-A25HN đã có mặt tại Việt Nam.

Lumia 950, 950 XL và Lumia 550 lộ đầy đủ thông số

Lumia 950, 950 XL và Lumia 550 lộ đầy đủ thông số

Ngày: 26/09/2015 10:46

Bộ 3 smartphone sắp ra mắt của Microsoft đã bị rò rỉ đầy đủ thông tin qua slide trình chiếu chuẩn bị cho ngày giới thiệu.

iPhone 6s màu hồng 'cháy hàng' tại Singapore

iPhone 6s màu hồng 'cháy hàng' tại Singapore

Ngày: 25/09/2015 10:27

Nhiều cửa hàng ở Singapore đã bán hết iPhone 6s màu vàng hồng chỉ trong 30 phút, số lượng ít khiến giá tại "chợ đen" đã đội lên 300 đến 400 USD so với giá gốc.

iPhone 6S cho đối thủ ngửi khói trong bài thử hiệu năng

iPhone 6S cho đối thủ ngửi khói trong bài thử hiệu năng

Ngày: 25/09/2015 09:55

Trong bài thử nghiệm hiệu năng đơn nhân bằng công cụ Geekbench 3, iPhone 6S cho thấy sự vượt trội so với hầu hết smartphone, tablet chạy Android hiện nay.