Kết quả tag "apple-watch-5"

49 kết quả

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MWWJ2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MWWJ2VN/A

Ngày: 11/02/2020 15:16

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Stainless Steel Case with Stone Sport Band MWX62VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Stainless Steel Case with Stone Sport Band MWX62VN/A

Ngày: 19/12/2019 15:56

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWWG2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWWG2VN/A

Ngày: 13/12/2019 17:22

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWX52VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWX52VN/A

Ngày: 13/12/2019 16:04

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWX22VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWX22VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:58

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWWK2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWWK2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:45

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWX82VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWX82VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:42

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWWE2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWWE2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:30

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWX32VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWX32VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:28

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWWC2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWWC2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:03

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWX12VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWX12VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:59

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWWF2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWWF2VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:51

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWX42VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWX42VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:44

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3W2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3W2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:37

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3T2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3T2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:21

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3V2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3V2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:11

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3R2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3R2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:00

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWVF2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWVF2VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:13

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWV82VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWV82VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:09

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWVD2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWVD2VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:04

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWV62VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWV62VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:01

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWVE2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWVE2VN/A

Ngày: 29/10/2019 15:53

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWV72VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWV72VN/A

Ngày: 29/10/2019 15:48

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 ra mắt, giống Series 4, màn hình Always-on, có bản Titanium, Ceramic, Hermes, pin cả ngày

Apple Watch Series 5 ra mắt, giống Series 4, màn hình Always-on, có bản Titanium, Ceramic, Hermes, pin cả ngày

Ngày: 11/09/2019 03:03

Một bất ngờ cực lớn hay đúng hơn là cuối cùng Apple đã đáp ứng mong đợi của người dùng Apple Watch đó chính là mang tính năng màn hình Always-on lên trên Apple Watch Series 5, nếu bạn cần tìm một lí do để nâng cấp Apple Watch Series 5 năm nay, không đâu khác, đó chính là tính năng Always-on này đây.

Apple có thể thêm tính năng theo dõi giấc ngủ vào Apple Watch tiếp theo

Apple có thể thêm tính năng theo dõi giấc ngủ vào Apple Watch tiếp theo

Ngày: 03/09/2019 01:49

Apple được cho là đang gấp rút hoàn thiện tính năng theo dõi giấc ngủ cho hàng loạt thiết bị đeo của mình mà tiêu biểu ở đây sẽ là Apple Watch thế hệ mới nhất - Series 5?

Những thông tin mới nhất về Apple Watch Series 5, sẽ ra mắt cùng iPhone 11

Những thông tin mới nhất về Apple Watch Series 5, sẽ ra mắt cùng iPhone 11

Ngày: 02/09/2019 14:35

Apple Watch Series 5 sẽ được tích hợp nhiều tính năng mới, hỗ trợ theo dõi sức khỏe nhiều hơn các phiên bản trước đó, cùng với cửa hàng ứng dụng độc lập.

Giới thiệu bộ phụ kiện dành cho Samsung Galaxy S6 Edge+

Giới thiệu bộ phụ kiện dành cho Samsung Galaxy S6 Edge+

Ngày: 26/10/2015 15:59

Sau khi tung ra phiên bản phablet của S6 Edge, Samsung đã ngay lập tức ra mắt bộ phụ kiện dành cho S6 Edge Plus và Note 5. Đây là những phụ kiện cao cấp và hiện đại dành cho S6 Edge Plus...

iPhone 6s Plus đọ dáng với Galaxy Note 5 và LG G4

iPhone 6s Plus đọ dáng với Galaxy Note 5 và LG G4

Ngày: 30/09/2015 10:48

Thiết kế của iPhone 6s Plus không còn tạo sự mới lạ, ấn tượng như Galaxy Note 5 hay LG G4.

Cận cảnh Sony Walkman NW-A25HN tại Việt Nam

Cận cảnh Sony Walkman NW-A25HN tại Việt Nam

Ngày: 27/09/2015 18:37

Sau khi trình làng tại IFA, máy nghe nhạc hi-res mới nhất của Sony là Walkman NW-A25HN đã có mặt tại Việt Nam.

Lumia 950, 950 XL và Lumia 550 lộ đầy đủ thông số

Lumia 950, 950 XL và Lumia 550 lộ đầy đủ thông số

Ngày: 26/09/2015 10:46

Bộ 3 smartphone sắp ra mắt của Microsoft đã bị rò rỉ đầy đủ thông tin qua slide trình chiếu chuẩn bị cho ngày giới thiệu.