Kết quả tag "asus-zenpad-s"

2 kết quả

ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA

ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA

Ngày: 15/08/2015 13:32

Apple cập nhật iOS 6.1.2 khắc phục lỗi hao pin bất thường

Apple cập nhật iOS 6.1.2 khắc phục lỗi hao pin bất thường

Ngày: 20/02/2013 10:35

Cập nhật nhỏ này hứa hẹn khắc phục một lỗi liên quan tới công nghệ Exchange của Microsoft dẫn đến hiện tượng hao pin bất thường trên một số thiết bị iOS.