Kết quả tag "ath-t500"

1 kết quả

Apple iOS 5 với 200 tính năng mới

Apple iOS 5 với 200 tính năng mới

Ngày: 07/06/2011 08:41

Không có sự xuất hiện của một chiếc iPhone như thường lệ, iOS 5 là tâm điểm của WWDC 2011 năm nay với một số thay đổi của Apple.