Kết quả tag "backpack-m-grey"

1 kết quả

 Hình ảnh thực tế Galaxy Grand 2 đầu tiên tại Việt Nam

Hình ảnh thực tế Galaxy Grand 2 đầu tiên tại Việt Nam

Ngày: 25/12/2013 14:19

Đây là model cận cao cấp cạnh tranh với Lumia 1320 của Nokia và Desire 700 của HTC. Máy được xem là một bản rút gọn của Galaxy Note 3.