Kết quả tag "bao-da-cho-blackberry"

1 kết quả

Asus Fonepad về Việt Nam giá 6 triệu đồng

Asus Fonepad về Việt Nam giá 6 triệu đồng

Ngày: 08/05/2013 10:13

Model phablet đầu tiên của Asus là Fonepad vừa được bán ra tại thị trường Việt Nam với giá 5.990.000 đồng.