Kết quả tag "bmdok"

1 kết quả

Smartphone Full HD đầu tiên tích hợp camera xoay 206 độ

Smartphone Full HD đầu tiên tích hợp camera xoay 206 độ

Ngày: 24/09/2013 11:47

Camera 13 megapixel trên Oppo N1 được thiết kế linh hoạt cho phép xoay ngược 206 độ từ mặt lưng về phía trước, giúp chụp hình tốt và sáng tạo hơn trong nhiều trường hợp.