Kết quả tag "bo-phat-song-wifi-3g"

1 kết quả

Apple và Samsung chiếm 100% lợi nhuận smartphone

Apple và Samsung chiếm 100% lợi nhuận smartphone

Ngày: 08/05/2013 00:08

Thống kê của công ty Canaccord Genuity cho thấy chỉ riêng lợi nhuận thu về từ việc kinh doanh điện thoại thông minh của Apple và Samsung cũng đã bằng tổng lợi nhuận của tất cả những hãng đứng đầu ngành công nghiệp này.