Kết quả tag "camera-tot"

1 kết quả

5 smartphone có camera tốt nhất hiện nay

5 smartphone có camera tốt nhất hiện nay

Ngày: 11/11/2017 10:43

Google Pixel 2 và iPhone X chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trong khi Galaxy Note 8 đứng thứ 5.