Kết quả tag "cbsc-hl"

1 kết quả

Đánh giá Galaxy S4 Zoom, điện thoại với zoom quang 10x

Đánh giá Galaxy S4 Zoom, điện thoại với zoom quang 10x

Ngày: 17/07/2013 10:19

Nếu xét riêng lẻ từng đặc điểm, smartphone lai máy ảnh của Samsung khá ổn nhưng nếu nhìn tổng thể, sản phẩm này sẽ gây nhiều tranh cãi.