Kết quả tag "charge-tti-year-of-monkey"

1 kết quả

Những công nghệ bí ẩn bên trong Galaxy S4

Những công nghệ bí ẩn bên trong Galaxy S4

Ngày: 17/05/2013 17:31

Là smartphone quan trọng nhất năm 2013 của Samsung, do đó Galaxy S4 được ưu ái tích hợp tất cả những sáng kiến mới nhất từ thành quả của đội ngũ nghiên cứu và phát triển R&D tài năng của hãng.