Kết quả tag "che-071"

1 kết quả

 Các mẫu Lumia đời cũ sẽ được ‘lên đời’ đầu năm 2014

Các mẫu Lumia đời cũ sẽ được ‘lên đời’ đầu năm 2014

Ngày: 23/10/2013 14:12

Bản cập nhật Lumia Black sẽ mang đầy đủ các tính năng của mẫu Lumia 1520 lên các mẫu Lumia đời cũ.