Kết quả tag "cheero-power-plus-3-premium"

1 kết quả

Khai sinh Newkia từ đống tro tàn Nokia

Khai sinh Newkia từ đống tro tàn Nokia

Ngày: 06/09/2013 11:56

Một cựu nhân viên cao cấp tại Nokia đã thành lập một công ty mới tên là Newkia để trả lời cho câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu như Nokia đã chọn hướng đi Android?"