Kết quả tag "d-link-dcs-2630l"

1 kết quả

Tablet mới của Samsung có thể chạy 2 hệ điều hành

Tablet mới của Samsung có thể chạy 2 hệ điều hành

Ngày: 09/10/2013 14:54

Theo Mobile-review, Samsung đang phát triển một mẫu tablet 12” được cài đặt sẵn Android và Windows RT, cho phép người dùng lựa chọn hệ điều hành khi khởi động.