Kết quả tag "dualshock-4"

1 kết quả

Tay cầm DualShock 4 có thêm phiên bản vỏ bán trong suốt, giá 65 USD

Tay cầm DualShock 4 có thêm phiên bản vỏ bán trong suốt, giá 65 USD

Ngày: 04/09/2017 10:33

Sony vừa giới thiệu ba màu Crystal mới cho tay cầm DualShock 4 bao gồm Trắng Crystal, Xanh Blue Crystal và Red Crystal, sử dụng vỏ bán trong suốt cho phép nhìn thấy một phần các linh kiện ở bên trong tay cầm. Giá của mỗi cái là 65 USD, mắc hơn 5 USD so với màu tay cầm truyền thống.