Kết quả tag "et-015r"

1 kết quả

Nexus 7 thế hệ hai bản 4G LTE xuất hiện ở Trung Quốc

Nexus 7 thế hệ hai bản 4G LTE xuất hiện ở Trung Quốc

Ngày: 15/08/2013 10:28

Một thành viên có tên "CrazyFreely" trên trang Baidu vừa đăng hàng loạt ảnh chụp một mẫu Nexus 7 mới được tích hợp khe cắm sim.