Kết quả tag "f8j168bt"

1 kết quả

LG xác nhận thiết kế lạ trên smartphone G2

LG xác nhận thiết kế lạ trên smartphone G2

Ngày: 23/07/2013 10:07

Thay vì bố trí các phím tăng giảm âm lượng nằm ở cạnh viền, smartphone mới của LG lại đặt chúng ở nắp lưng mặt sau, quanh vị trí của camera chính.