Kết quả tag "fb201"

1 kết quả

iPhone 6 và 6C chạy iOS 8 sẽ có kiểu dáng ra sao?

iPhone 6 và 6C chạy iOS 8 sẽ có kiểu dáng ra sao?

Ngày: 06/01/2014 15:22

Thêm một bản thiết kế có tính khả thi cao dành cho các mẫu iPhone mới của Apple đến từ iPhonesoft.