Kết quả tag "gcb---fleur-dragon"

2 kết quả

Mobiado GRAND7+ GCB - Fleur Dragon

Mobiado GRAND7+ GCB - Fleur Dragon

Ngày: 05/04/2017 14:59

Samsung bán ra Note 3 giá rẻ đầu năm 2014

Samsung bán ra Note 3 giá rẻ đầu năm 2014

Ngày: 03/12/2013 11:08

Người dùng yêu thích Galaxy Note 3 nhưng không thể mua vì giá cao sẽ có cơ hội sở hữu smartphone này nhờ vào việc Samsung sẽ bán ra phiên bản giá rẻ của Note 3 và đầu năm 2014.