Kết quả tag "gia-apple-watch-se"

31 kết quả

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Space Gray Aluminum Case with Charcoal Sport Loop Band MYF12VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Space Gray Aluminum Case with Charcoal Sport Loop Band MYF12VN/A

Ngày: 22/09/2020 14:47

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Space Gray Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYF02VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Space Gray Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYF02VN/A

Ngày: 22/09/2020 14:43

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Gold Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYEY2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Gold Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYEY2VN/A

Ngày: 22/09/2020 14:06

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Silver Aluminum Case with Deep Navy Sport Loop Band MYEW2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Silver Aluminum Case with Deep Navy Sport Loop Band MYEW2VN/A

Ngày: 22/09/2020 13:51

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Silver Aluminum Case with White Solo Loop Band MYEV2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 44mm Silver Aluminum Case with White Solo Loop Band MYEV2VN/A

Ngày: 22/09/2020 13:41

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Space Gray Aluminum Case with Charcoal Sport Loop Band MYEL2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Space Gray Aluminum Case with Charcoal Sport Loop Band MYEL2VN/A

Ngày: 22/09/2020 13:37

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Space Gray Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYEK2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Space Gray Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYEK2VN/A

Ngày: 21/09/2020 16:18

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Silver Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYEJ2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Silver Aluminum Case with Plum Sport Loop Band MYEJ2VN/A

Ngày: 21/09/2020 15:49

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band MYEH2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band MYEH2VN/A

Ngày: 21/09/2020 15:15

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Silver Aluminum Case with Deep Navy Sport Loop Band MYEG2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Silver Aluminum Case with Deep Navy Sport Loop Band MYEG2VN/A

Ngày: 21/09/2020 14:43

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Silver Aluminum Case with White Solo Loop Band MYEF2VN/A

Apple Watch SE GPS + Cellular 40mm Silver Aluminum Case with White Solo Loop Band MYEF2VN/A

Ngày: 21/09/2020 14:18

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS 44mm Space Grey Aluminum Case with Black Sport Band MYDT2VN/A

Apple Watch SE GPS 44mm Space Grey Aluminum Case with Black Sport Band MYDT2VN/A

Ngày: 21/09/2020 14:13

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS 44mm Silver Aluminum Case with White Sport Band MYDQ2VN/A

Apple Watch SE GPS 44mm Silver Aluminum Case with White Sport Band MYDQ2VN/A

Ngày: 21/09/2020 13:36

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS 40mm Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band MYDP2VN/A

Apple Watch SE GPS 40mm Space Gray Aluminum Case with Black Sport Band MYDP2VN/A

Ngày: 17/09/2020 16:36

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS 40mm Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band MYDN2VN/A

Apple Watch SE GPS 40mm Gold Aluminum Case with Pink Sand Sport Band MYDN2VN/A

Ngày: 17/09/2020 15:49

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Apple Watch SE GPS 40mm Silver Aluminum Case with White Sport Band MYDM2VN/A

Apple Watch SE GPS 40mm Silver Aluminum Case with White Sport Band MYDM2VN/A

Ngày: 17/09/2020 12:19

Nặng về tính năng. Nhẹ về giá cả. Màn hình Retina mở rộng để bạn có thể xem nhanh hơn. Cảm biến tiên tiến để theo dõi tất cả các cách bạn di chuyển. Các tính năng mạnh mẽ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Apple Watch SE là một chiếc đồng hồ có giá thấp hơn rất nhiều so với bạn mong đợi. On everyone’s watch list. Thiết kế mang tính biểu tượng và màn h&i

Mua Withings, Nokia ngầm tuyên bố trở lại

Mua Withings, Nokia ngầm tuyên bố trở lại

Ngày: 27/04/2016 10:23

Withings là tiền đề để Nokia biến mình thành người dẫn đầu trong hệ sinh thái Internet of Things.

Doanh thu Apple lần đầu sụt giảm sau 13 năm

Doanh thu Apple lần đầu sụt giảm sau 13 năm

Ngày: 27/04/2016 10:19

Doanh số 2 sản phẩm chủ đạo của Apple là iPhone và iPad đều sụt giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nokia vung 191 triệu USD mua công ty sản xuất smartwatch

Nokia vung 191 triệu USD mua công ty sản xuất smartwatch

Ngày: 27/04/2016 10:18

Withings - công ty vừa được Nokia mua lại - chuyên sản xuất smartwatch và các loại cân thông minh trong nhà tắm.

Khui hộp Sony h.ear on MDR-100ABN - Đa sắc màu, Wireless NC, Hi-Res Audio

Khui hộp Sony h.ear on MDR-100ABN - Đa sắc màu, Wireless NC, Hi-Res Audio

Ngày: 26/04/2016 16:23

Sony h.ear on MDR-100ABN là chiếc tai nghe thuộc dòng h.ear on Wireless NC đạt chuẩn Hi-Res Audio của Sony mang đến âm nhạc với chất lượng như tại phòng thu. Đây thực sự là chiếc tai nghe đáng sở hữu nếu bạn là tín đồ của thời trang và cả công nghệ...

Khui hộp Sony h.ear in MDR-EX750BT - Màu sắc tươi trẻ, có Hi-Res, dễ sử dụng

Khui hộp Sony h.ear in MDR-EX750BT - Màu sắc tươi trẻ, có Hi-Res, dễ sử dụng

Ngày: 26/04/2016 14:53

Sony đã và đang hợp nhất các dòng sản phẩm tai nghe của hãng về những dòng chủ đạo với nhiều sản phẩm. MDR-EX750BT là mẫu tai nghe bluetooth mà theo mình, nó kế nhiệm SBH70/80 vốn đã rất nổi tiếng của Sony thời gian trước. Với EX750BT, người dùng có một chiếc tai nghe thời trang, nhỏ gọn và âm thanh chất lượng ...

 iPhone 7 sẽ có vỏ chống nước và bụi

iPhone 7 sẽ có vỏ chống nước và bụi

Ngày: 26/04/2016 10:03

Bên cạnh đó, phím Home dạng bấm truyền thống của iPhone sẽ được chuyển sang dạng cảm ứng với công nghệ nhận diện lực.

iPhone 7 Plus camera kép sẽ đẹp lung linh như thế này?

iPhone 7 Plus camera kép sẽ đẹp lung linh như thế này?

Ngày: 26/04/2016 10:02

Từ những thông tin và không ít concept rò rỉ, mới đây một bản dựng 3D về iPhone 7 Plus với camera kép, viền màn hình siêu mỏng đã được đăng tải.

Surface Phone có thể dùng chip Snapdragon 830, RAM 8 GB

Surface Phone có thể dùng chip Snapdragon 830, RAM 8 GB

Ngày: 26/04/2016 09:58

Surface Phone của Microsoft sẽ là dòng sản phẩm thay thế cho Lumia trước đây. Model này được dự đoán dùng cấu hình cực mạnh, tương đương một chiếc PC.

Facebook sắp tung ứng dụng chụp ảnh

Facebook sắp tung ứng dụng chụp ảnh

Ngày: 26/04/2016 09:56

Ứng dụng này ra đời nhằm khuyến khích người dùng tạo ra nhiều nội dung hơn để chia sẻ trên mạng xã hội. Tính năng quay video có thể hỗ trợ phát video trực tiếp nhanh chóng.

Trên tay máy tính bảng Galaxy Tab A 2016 giá 4,5 triệu

Trên tay máy tính bảng Galaxy Tab A 2016 giá 4,5 triệu

Ngày: 25/04/2016 10:04

Galaxy Tab A 2016 vẫn sở hữu phong cách nhựa nguyên khối, kiểu dáng gọn gàng, cấu hình và mức giá tương tự như Galaxy Tab 4 7.0

 iOS 10 trên iPhone 7 sẽ thế nào?

iOS 10 trên iPhone 7 sẽ thế nào?

Ngày: 25/04/2016 10:02

Hệ điều hành mới cho iPhone có thể được Apple giới thiệu trong tháng 6 tới với nhiều cải tiến, trong khi đó cuối năm sẽ là sự xuất hiện của iPhone 7.

 iPhone SE vẫn khan hàng ở nhiều thị trường

iPhone SE vẫn khan hàng ở nhiều thị trường

Ngày: 25/04/2016 10:00

Một số nhà mạng Mỹ cũng như Apple Store ở Trung Quốc vẫn ra thông báo phải chờ 2 đến 3 tuần mới nhận được iPhone SE sau khi đặt mua và không có hàng sẵn để bán.

Khui hộp OPPO F1 Plus - Đây có phải là vua selfie?

Khui hộp OPPO F1 Plus - Đây có phải là vua selfie?

Ngày: 20/04/2016 15:10

OPPO F1 Plus, smartphone chuyên selfie của OPPO đã có mặt tại Mai Nguyên với mức giá gần 10 triệu đồng. Riêng tại Mai Nguyên, khách hàng sẽ được tặng thêm một loa JBL Go trong thời gian đầu bán máy...

Sony giới thiệu TV Bravia 2016 - Tập trung mạnh vào Android và HDR

Sony giới thiệu TV Bravia 2016 - Tập trung mạnh vào Android và HDR

Ngày: 20/04/2016 12:51

Sáng nay, Sony Việt Nam chính thức giới thiệu một loạt các sản phẩm nghe, nhìn, chạm của hãng tại thị trường Việt Nam. Trong đó, những mẫu TV Android 4K với tính năng HDR mới được chú trọng và giới thiệu rất chi tiết.