Kết quả tag "gia-mieng-dan-da-s8+"

1 kết quả

Đánh giá chi tiết LG Nexus 5

Đánh giá chi tiết LG Nexus 5

Ngày: 13/12/2013 14:39

Các sản phẩm Nexus ban đầu được đưa ra như những thiết bị "thuần Android", nhằm đem lại sự hỗ trợ tốt nhất từ Google cho các lập trình viên và những người đam mê Android. Tuy nhiên giờ đây, nó có ý nghĩa nhiều hơn, trở thành dòng sản phẩm cao cấp mang bản sắc của Google.