Kết quả tag "gm2141"

1 kết quả

Apple úp mở về kế hoạch lớn trong năm 2014

Apple úp mở về kế hoạch lớn trong năm 2014

Ngày: 24/12/2013 18:06

Tim Cook cho rằng những sản phẩm nằm trong "kế hoạch lớn" của Apple sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía người dùng.