Kết quả tag "iphone-x-ban-256-gb"

1 kết quả

iPhone X bản 256 GB giảm giá mạnh tại Việt Nam

iPhone X bản 256 GB giảm giá mạnh tại Việt Nam

Ngày: 24/11/2017 10:39

Từ mức gần 36 triệu đồng hồi đầu tuần, giá iPhone X bản 256 GB đã giảm nhanh xuống 33 triệu đồng trong ngày 24/11.