Kết quả tag "k316"

1 kết quả

RIM đặt cược vào BlackBerry 10

RIM đặt cược vào BlackBerry 10

Ngày: 28/09/2012 01:23

Tự tin tuyên bố sẽ vượt qua Windows Phone và chiếm vị trí thứ ba trong làng smartphone, nhưng những thay đổi trên BlackBerry 10 cũng có thể mang lại khó khăn cho RIM.