Kết quả tag "khui-hop-oppo-f5-youth"

2 kết quả

OPPO  F5 Youth

OPPO F5 Youth

Ngày: 20/10/2017 14:43

3/4 ứng dụng Android sẽ chạy được trên Nokia X

3/4 ứng dụng Android sẽ chạy được trên Nokia X

Ngày: 01/03/2014 14:29

Còn với số nhỏ ứng dụng còn lại sẽ phải cần tới một chút tinh chỉnh với khoảng thời gian lên tới 8 tiếng để tối ưu hóa hoạt động trên bộ khung phần cứng hạn chế.