Kết quả tag "lenovo-moto"

2 kết quả

Lenovo Moto G4

Lenovo Moto G4

Ngày: 17/05/2016 21:51

Khui hộp Samsung Galaxy Tab 3 7.0 chính hãng tại Mai Nguyên

Khui hộp Samsung Galaxy Tab 3 7.0 chính hãng tại Mai Nguyên

Ngày: 20/07/2013 17:55

Sản phẩm cuối cùng trong bộ 3 sản phẩm Galaxy Tab đó là Tab 3 7.0 cũng đã được Samsung bán ra tại Việt Nam với giá gần 7.5 triệu đồng