Kết quả tag "lenovo-s820"

2 kết quả

Galaxy S III phải nâng cấp phần mềm vì Apple

Galaxy S III phải nâng cấp phần mềm vì Apple

Ngày: 26/07/2012 09:12

Bản cập nhật firmware 27 MB sẽ loại bỏ tính năng tìm kiếm Universal Search trên Android 4.0 của Galaxy S III.

Lenovo S820 (2 Sim 2 Sóng)

Lenovo S820 (2 Sim 2 Sóng)

Ngày: 05/07/2013 10:34