Kết quả tag "life-is-strange"

1 kết quả

Life is Strange (PCAS-00043)

Life is Strange (PCAS-00043)

Ngày: 24/11/2016 15:24

Thể loại: Phiêu lưu/ Nhập vai Phát triển bởi: DONTNOD Số người chơi: 1 người Yêu cầu ổ cứng trống: 14.1 GB Hình ảnh: Full HD 1080p Ngôn ngữ: Giọng nói: Tiếng Anh; Phụ đề: Không