Kết quả tag "loa-tru-tron"

1 kết quả

Nghe thử X-mini Infiniti - Ngọn hải đăng của âm thanh

Nghe thử X-mini Infiniti - Ngọn hải đăng của âm thanh

Ngày: 24/11/2017 14:59

X-mini Infiniti là một chiếc loa đơn giản, chỉ có một cái trụ tròn trông như một ngọn hải đăng, ngọn hải đăng này thay vì soi ánh sáng dẫn tàu bè thì lại đưa âm thanh 360 độ đi khắp căn phòng của bạn. Vậy nó trông như thế nào? Có chức năng gì? Mời các bạn xem bài trải nghiệm sau đây...