Kết quả tag "mai-nguyen-co-gi-hot"

1 kết quả

[TỔNG HỢP] Tuần này Mai Nguyên có gì HOT? (Kỳ 4)

[TỔNG HỢP] Tuần này Mai Nguyên có gì HOT? (Kỳ 4)

Ngày: 23/10/2017 12:09

iPhone 8 Plus và bộ đôi Galaxy J7+, Nokia 8 có mức doanh số không quá tệ, những sản phẩm wifi router như AC828 hay AC5300 được sự đó nhận tích cực của ngừoi dùng là những tin chính của Mai Nguyên có gì HOT kỳ 4...