Kết quả tag "man-hinh-gap"

1 kết quả

iPhone màn hình gập được đăng ký bản quyền

iPhone màn hình gập được đăng ký bản quyền

Ngày: 24/11/2017 10:54

Apple đã nộp bằng sáng chế màn hình gập. Dự kiến, hãng sẽ sản xuất mẫu iPhone gập trong tương lai.