Kết quả tag "matte"

2 kết quả

Fan xếp hàng chờ mua iPhone 5 trước 1 tuần

Fan xếp hàng chờ mua iPhone 5 trước 1 tuần

Ngày: 17/09/2012 17:49

Để trở thành người đầu tiên được sở hữu iPhone 5, nhiều khách hàng đã nhanh chóng giành lấy một chỗ đứng xếp hàng trước cửa hàng Apple Store ở New York (Mỹ). Trong lúc chờ đợi, họ sẽ phải cần đến một chiếc túi ngủ và ghế xếp.

Mobiado PRO 3GCB Matte

Mobiado PRO 3GCB Matte

Ngày: 05/12/2014 18:37