Kết quả tag "mobiado-great-empires-russia"

2 kết quả

Khui hộp Mobiado Great Empires Russia - Cây quyền trượng của nước Nga

Khui hộp Mobiado Great Empires Russia - Cây quyền trượng của nước Nga

Ngày: 19/07/2016 15:35

Hành trình của một quốc gia, dân tộc là hành trình kiếm tìm và xây đắp biểu tượng đặc trưng cho tính cách của dân tộc đó. Có thể hiểu rằng, biểu tượng quốc gia là vật báu của mỗi nước. Và để tôn vinh những món quốc bảo, chỉ có những tác phẩm đẳng cấp mới đủ tầm.

 Mobiado Great Empires Russia - Cây quyền trượng của lòng kiêu hãnh

Mobiado Great Empires Russia - Cây quyền trượng của lòng kiêu hãnh

Ngày: 15/07/2016 17:35

Hành trình của một quốc gia, dân tộc là hành trình kiếm tìm và xây đắp biểu tượng đặc trưng cho tính cách của dân tộc đó. Có thể hiểu rằng, biểu tượng quốc gia là vật báu của mỗi nước. Và để tôn vinh những món quốc bảo, chỉ có những tác phẩm đẳng cấp mới đủ tầm.