Kết quả tag "mua-apple-watch-series-5"

55 kết quả

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MWWJ2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop MWWJ2VN/A

Ngày: 11/02/2020 15:16

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Stainless Steel Case with Stone Sport Band MWX62VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Stainless Steel Case with Stone Sport Band MWX62VN/A

Ngày: 19/12/2019 15:56

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWWG2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWWG2VN/A

Ngày: 13/12/2019 17:22

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWX52VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with Stainless Steel Milanese Loop MWX52VN/A

Ngày: 13/12/2019 16:04

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWX22VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWX22VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:58

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWWK2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWWK2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:45

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWX82VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Black Stainless Steel Case with Black Sport Band MWX82VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:42

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWWE2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWWE2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:30

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWX32VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWX32VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:28

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWWC2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWWC2VN/A

Ngày: 13/12/2019 15:03

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWX12VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWX12VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:59

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWWF2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWWF2VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:51

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWX42VN/A

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 40mm Stainless Steel Case with White Sport Band MWX42VN/A

Ngày: 13/12/2019 14:44

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 Nike+ chính hãng đã chính thức lên kệ, số lượng đợt đầu có hạn

Apple Watch Series 5 Nike+ chính hãng đã chính thức lên kệ, số lượng đợt đầu có hạn

Ngày: 06/11/2019 15:43

Apple Watch Series 5 Nike+ hãng chính hãng đã được bán ra ngày hôm nay và bạn có thể tới các cửa hàng của Mai Nguyên để trải nghiệm mua sắm. Thường thì bản Nike+ sẽ được bán sau bản thường khoảng 2 tuần, và nó cũng không ngoại lệ đối với hàng chính hãng.

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3W2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3W2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:37

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3T2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Anthracite/Black Nike Sport Band MX3T2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:21

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3V2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3V2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:11

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3R2VN/A

Apple Watch Nike Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band MX3R2VN/A

Ngày: 05/11/2019 11:00

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 chính hãng về Việt Nam, giá từ 11,6 triệu đồng

Apple Watch Series 5 chính hãng về Việt Nam, giá từ 11,6 triệu đồng

Ngày: 30/10/2019 13:19

Một hệ thống lớn tại TP.HCM đã bán ra Apple Watch Series 5 chính hãng sớm hơn dự kiến 3 ngày.

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWVF2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWVF2VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:13

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWV82VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band MWV82VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:09

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWVD2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWVD2VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:04

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWV62VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Silver Aluminium Case with White Sport Band MWV62VN/A

Ngày: 29/10/2019 16:01

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWVE2VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 44mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWVE2VN/A

Ngày: 29/10/2019 15:53

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWV72VN/A

Apple Watch Series 5 GPS 40mm Gold Aluminium Case with Pink Sand Sport Band MWV72VN/A

Ngày: 29/10/2019 15:48

Màn hình luôn bật Apple Watch Series 5 sở hữu màn hình Always-On Retina luôn luôn bật, để bạn có thể theo dõi thời gian và thông báo bất cứ lúc nào. Sẽ không còn tình trạng một chiếc đồng hồ "mặt đen" nữa, Apple Watchs Series 5 luôn luôn hiển thị, rất tiện lợi và phong cách. Dễ dàng thay đổi Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy chán chiếc A

Endel, ứng dụng mô phỏng âm thanh êm dịu bằng AI đã có mặt trên Apple Watch

Endel, ứng dụng mô phỏng âm thanh êm dịu bằng AI đã có mặt trên Apple Watch

Ngày: 20/10/2019 14:40

Nếu anh em quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình, đặc biệt thường xuyên sử dụng Apple Watch thì có một tin vui, ứng dụng Endel đã chính thức có mặt trên Apple Watch.

Mục tiêu chăm sóc sức khỏe và định hướng trên Apple Watch tương lai của Apple

Mục tiêu chăm sóc sức khỏe và định hướng trên Apple Watch tương lai của Apple

Ngày: 01/10/2019 00:28

Apple Watch có thể đã không còn quá xa lạ với người tiêu dùng hiện nay. Các lãnh đạo của Apple đã tiết lộ định hướng của thiết bị này trong tương lai.

Đánh giá Apple Watch Series 5: Smartwacth tốt nhất trên thị trường hiện nay

Đánh giá Apple Watch Series 5: Smartwacth tốt nhất trên thị trường hiện nay

Ngày: 26/09/2019 19:17

Apple Watch Series 5 vừa mới được ra mắt có nhiều tính năng sức khỏe mới, trong đó bao gồm cả một App Store dành riêng cho thiết bị này.

Trên tay Apple Watch Series 5: Mặt đồng hồ luôn sáng, ngoại hình không khác với Series 4

Trên tay Apple Watch Series 5: Mặt đồng hồ luôn sáng, ngoại hình không khác với Series 4

Ngày: 21/09/2019 12:12

Apple Watch Series 5 có ngoại hình hoàn toàn giống với người tiền nhiệm Series 4. Điểm khác biệt duy nhất có thể phân biệt được nếu không bật máy lên đó là dòng chữ Series 5 khắc ở mặt sau của máy.

Apple Watch series 5: Bản ceramic và titanium nặng bao nhiêu? bản thép có nặng hơn nhiều không?

Apple Watch series 5: Bản ceramic và titanium nặng bao nhiêu? bản thép có nặng hơn nhiều không?

Ngày: 16/09/2019 09:26

Apple vừa rồi đưa ra thông tin chính thức về trọng lượng của Apple Watch series 5, dĩ nhiên là không kèm theo dây. Qua đó, hai phiên bản titanium và ceramic của series 5 cũng chỉ nhẹ hơn vài gram so với bản thép, và bản nhôm vẫn là chiếc đồng hồ nhẹ nhất.