Kết quả tag "n1-mini"

2 kết quả

Máy tính bảng mới của HTC có thể chạy Android 4.1

Máy tính bảng mới của HTC có thể chạy Android 4.1

Ngày: 29/08/2012 15:05

Sản phẩm được đồn là sẽ xuất hiện vào cuối năm nay với kích thước từ 7 đến 10 inch.

OPPO N1 mini N5111

OPPO N1 mini N5111

Ngày: 09/06/2014 11:11