Kết quả tag "o-cam-dien-cyber-power"

1 kết quả

HTC One phiên bản Google Play bắt đầu nhận được bản cập nhật Android 4.4 KitKat

HTC One phiên bản Google Play bắt đầu nhận được bản cập nhật Android 4.4 KitKat

Ngày: 26/11/2013 11:11

Bản update nặng khoảng 305MB này được phân phối thông qua giao thức Over The Air, bản thân HTC cũng đã đăng tải mã nguồn và bộ khung của Android 4.4 cho One Google Play Edition lên website của mình.