Kết quả tag "phan-mem-gear-360"

1 kết quả

Đã có phần mềm Gear 360 cho Mac: Ghép hình, phim 360 độ, Livestream Facebook Youtube

Đã có phần mềm Gear 360 cho Mac: Ghép hình, phim 360 độ, Livestream Facebook Youtube

Ngày: 02/05/2017 19:41

Anh em dùng Gear 360 trên Mac đã có phần mềm chính thức từ Samsung. Phần mềm này hỗ trợ ghép hình, ghép phim chụp từ Gear 360 đời 1 và đời 2. Hỗ trợ LiveStream lên Youtube và Facebook, tuy nhiên độ phân giải livestream chỉ là 1920x960 và 15 khung hình một giây mà thôi