Kết quả tag "pin-du-phong-5100-mah"

1 kết quả

Điện thoại LG G Flex bị bẻ mạnh vẫn không hỏng

Điện thoại LG G Flex bị bẻ mạnh vẫn không hỏng

Ngày: 10/12/2013 11:08

Smartphone cong của LG bị đem ra "tra tấn" với các màn thả rơi, nhúng vào nước và đặc biệt là bị bẻ mạnh mà vẫn không bị gãy.