Kết quả tag "pisen-ts-c051"

1 kết quả

 Samsung âm thầm ra mắt điện thoại vỏ sò mới

Samsung âm thầm ra mắt điện thoại vỏ sò mới

Ngày: 16/11/2013 14:05

Bên cạnh việc sản xuất các dòng smartphone, Samsung vẫn tiếp tục cho ra đời những sản phẩm phổ thông và mới đây nhất là thiết bị mang tên C3590.