Kết quả tag "porsche-design-motion-one"

1 kết quả

Pin iPhone 5S kém Galaxy S4 và Lumia 1020

Pin iPhone 5S kém Galaxy S4 và Lumia 1020

Ngày: 07/11/2013 10:32

Thử nghiệm của trang web Which chỉ ra rằng Galaxy S4 là smartphone có thời lượng pin tốt nhất, trong khi đó iPhone 5S xếp thứ 7, sau nhiều smartphone khác.