Kết quả tag "pro-3gcb-fire-dragon"

2 kết quả

Mobiado PRO 3GCB Fire Dragon

Mobiado PRO 3GCB Fire Dragon

Ngày: 07/06/2016 14:21

Tablet Windows của Nokia dùng chip Snapdragon 800 bốn lõi

Tablet Windows của Nokia dùng chip Snapdragon 800 bốn lõi

Ngày: 31/07/2013 12:06

Sản phẩm có mã hiệu RX-114, sử dụng chip Qualcomm thế hệ mới thay vì Nvidia Tegra 3 lỗi thời như mẫu sản phẩm dùng thử xuất hiện vào đầu tháng này.