Kết quả tag "rdf5"

1 kết quả

Máy tính bảng màn hình Retina của Archos

Máy tính bảng màn hình Retina của Archos

Ngày: 22/12/2012 13:51

Màn hình của Archos 97 Titanium HD có thông số giống hệt iPad 4 với công nghệ IPS, kích thước 9,7 inch và độ phân giải 2.048 x 1.536 pixel.