Kết quả tag "skullcandy-uproar-wireless"

1 kết quả

Ảnh rõ nét Nexus 7 thế hệ 2 xuất hiện

Ảnh rõ nét Nexus 7 thế hệ 2 xuất hiện

Ngày: 22/07/2013 10:27

Máy tính bảng mới của Google sử dụng màn hình Full HD, hệ điều hành Android 4.3 mới và giá có thể từ 230 USD.