Kết quả tag "song-tron-tung-khoanh-khac"

1 kết quả

Sống trọn từng khoảnh khắc với B&O Play

Sống trọn từng khoảnh khắc với B&O Play

Ngày: 13/11/2017 10:33

Trong nhịp sống hiện đại khi mà phong cách sống thiên về trải nghiệm và cảm nhận ngày càng được giới trẻ thành thị ưa chuộng thì các sản phẩm công nghệ cũng được xác định một chuẩn mực mới: không chỉ làm tốt chức năng mà còn phải mang lại những trải nghiệm ý nghĩa và giàu cảm xúc.